cucian kosongtitik.
senyap.sudah tertulis ketika-nya senyap.
hitam.
tandus.
mersana.


dan bangun, mulakan langkah baru selepas ini.
harap - harapnya, kijang.